Let op! De locatie van de lezing over ‘de Stad van de toekomst’ is gewijzigd. Iedereen is maandag 6 mei welkom in de ontmoetingsruimte bij JHK Architecten. (Nijverheidsweg 16B Utrecht; nabij de reguliere locatie in het Werkspoorkwartier)


Om vorm te geven aan de stad van de toekomst moeten we stoppen de problematiek van nu vergroot op de toekomst te projecteren. Team Stadsvrijheid heeft daarom een nieuw denkkader, oftewel een nieuw paradigma voor de toekomst. Vanuit dat paradigma redeneert het terug naar het hier en nu. Deze werkwijze vraagt om andere ordeningsprincipes en nieuwe ontwerpinstrumenten. Kortom om het ontwikkelen van een compleet nieuw vocabulaire.


De stadsrand Oost in Utrecht was de testlocatie voor dit nieuwe denkkader. Een kansrijke zone om in het kader van de huidige verstedelijkingsdruk landschap en stad te verweven. Want juist in de monofunctionele en versnipperde stadsranden kan, door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en technologie te verbinden, een nieuw type stedelijkheid ontstaan. Het resultaat van de testlocatie: een hoogwaardig stuk stad waarbij stad en landschap zijn verweven. De oplossingen bieden leerpunten voor alle stadsranden van hedendaagse steden.


Team Stadsvrijheid: SVP, OKRA landschapsarchitecten , CROSS Architecture , Advier Mobiliseert , Thefutureinstitute, Info.nl, BPD Gebiedsontwikkeling , The Missing Link B.V.


Inloop vanaf 20:00

Aanvang 20:30                                   

20.30 uur entree vrij > Hof van Cartesius