Dick van Wageningen (Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten) komt op 4 februari in het Architectencafe meer vertellen over het veel besproken nieuwe Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).


Het nieuwe instituut plaatst de thema’s ‘Gezondheid’ en ‘Milieu’ in het hart van de Nederlandse samenleving; zichtbaar, transparant en verbonden. Een landmark aan de ringweg rondom Utrecht en een baken voor de Uithof / Utrecht Science Park. Het gebouw – met zijn heldere opzet van een glazen toren op een groene plint – ontleent zijn betekenis niet aan dwingende vormgeving of kleur- en materiaalgebruik, maar presenteert zich zoals het is: een genereus en inspirerend onderzoeksgebouw in een twinkelende kristallijnen omhulling.

Ook biedt het nieuwe instituut onderdak aan onderzoeksruimten, kantoorruimten en (publieke) voorzieningen; een divers en complex programma dat volledig geïntegreerd wordt in één gebouw met één voordeur.


Inloop vanaf 20:00

Aanvang 20:30

Locatie: Het Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94 Utrecht, naast NS station Zuilen

20.30 uur entree vrij > Hof van Cartesius