Op maandagavond 15 januari 2018, in de week van de circulaire economie, start het Architectencafé in 2018 op een nieuwe locatie: Het Hof van Cartesius.


Op Het Hof, door Het Hof, over Het Hof.


Deze avond vertelt Charlotte Ernst over de totstandkoming van Het Hof van Cartesius; van initiatiefnemer tot opdrachtgever, samen ontwikkelen en het circulaire bouwproces. Rolf Reichardt zal de rol van de architect in een circulair bouwproces en totstandkoming van gevelontwerp door huurders zelf toelichten.  Tevens is er de gelegenheid om zelf een kijkje te nemen in het Hof.


Het Hof van Cartesius ligt in het Werkspoorkwartier in Utrecht en is een nieuwe, groene werkplek voor creatieve, duurzame ondernemers, waarbij huurders zélf hun eigen werkruimte afbouwen rondom een publieke binnentuin.


Het ontwerp van Het Hof is van de hand van architect en stedenbouwkundig ontwerper Charlotte Ernst, conceptvorming i.s.m. landschapsarchitect Gerwin de Vries (LINT Landscape Architecture). RHAW Architecture is medeverantwoordelijk voor ontwerp van de paviljoens en regie op gevelontwerp door huurders zelf.


Het Hof is een fysieke proeftuin voor de circulaire economie. Speerpunt is het bouwen met gebruikte materialen van interieur tot constructie.  Op alle vlakken wordt geexperimenteerd met het terugbrengen van afval – en reststromen. Het Hof wil inzetten op een zo breed mogelijke duurzame ontwikkeling; van energiesystemen en bouwmethode tot een groen en gezonde stad voor iedereen.


Inloop vanaf 20:00

Aanvang 20:30

Locatie: Het Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94 Utrecht, naast NS station Zuilen

Aanmelden middels de link in de titel